Steeds meer TV-programma's ontvangen BN'ers als gasten en kandidaten.

Werving van deze gasten wordt meestal als een pittige klus binnen een productie gezien.
De klant vraagt immers A-namen, budgetten zijn steevast beperkt en artiestenmanagers doen moeilijk. Celebrity booking is daarom één van de meest gevreesde taken in omroepland. En dat terwijl het succes van het programma staat of valt met de casting.

Een in-company training 'Celebrity Booking' maakt van een klus waar medewerkers tegenop zien een taak die professioneel en met meer gemak uitgevoerd kan worden..

Het trainingsprogramma bevat de volgende onderdelen:
- een uitgekiende strategie bepalen voor de benadering van de gasten;
- overtuigend telefoneren met het management van de gast;
- overtuigend telefoneren met de gast zelf;
- klantgerichte en overtuigende voorstellen en bevestigingen schrijven;
- een database inrichten en ter beschikking stellen;
- archief opbouwen en bijhouden.

Een training 'Celebrity Booking' duurt drie dagdelen: twee dagdelen die met een interval van een week verzorgd worden, gevolgd door een terugkomdagdeel.
Voorafgaand aan de training ontvangen de deelenemsr een uitgebreide enquête waarin zij aangeven tegen welke problemen zij in de praktijk aanlopen. Deze punten én die van de opdrachtgevers bepalen de cases die in de praktijkgerichte training aan bod komen. Vanzelfsprekend wordt de training besloten met een grondige evaluatie.

vip-icon